Drukuj

Stowarzyszenia Hydrologów Polskich »»»


Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
www.rzgw.gda.pl »»»
www.rzgw.gliwice.pl »»»
www.krakow.rzgw.gov.pl »»»
www.rzgw.poznan.pl »»»
www.rzgw.szczecin.pl »»»
www.rzgw.warszawa.pl »»»
www.rzgw.wroc.pl »»»


Polskie Szlaki Wodne »»»

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich »»»

Biznes i Ekologia »»»

Klub Gaja »»»

Towarzystwo na rzecz Ziemi »»»

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o. »»»

Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej (PTIE) »»»

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości - Politechnika Krakowska »»»

Międzynarodowy Instytut PAN - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii »»»

 

Dokumentacje planistyczne z zakresu gospodarki wodnej:

Projekt Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy »»»

Retencja korytowa »»»

Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030" »»»

Krajowy program renaturyzacji wód powierzchniowych »»»

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym »»»

Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami »»»

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd