Sekcje
Komitetu Gospodarki Wodnej
w kadencji 2019 - 2022


 

Sekcja Fizyki Wód - Dr hab. inż. Michał Szydłowski – przewodniczący

Sekcja Hydrologii - Dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW - przewodniczący

Sekcja Systemów Gospodarki Wodnej - Dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. IMGW-PIB – przewodniczący