Skład

Komitetu Gospodarki Wodnej PAN

w kadencji 2019-2022

 

 
 1. Prof. dr hab. inż. Kazimierz BANASIK – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 2. Dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB  – Politechnika Białostocka
 3. Dr inż. Anna Dubel – Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków
 4. Dr  inż. Jerzy GRELA – MGGP, Kraków
 5. Prof. dr hab. inż. Tomasz Heese – Politechnika Koszalińska
 6. Dr hab. Katarzyna Izydorczyk , prof. ERCE PAN - Europejski Regionalnie Centrum Ekohydrologii PAN, Łódź
 7. Dr Monika  Kalinowska – Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 8. Prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI – Politechnika Warszawska
 9. Dr hab. inż. Stanisław Kostecki – Politechnika Wrocławska
 10. Prof. dr hab. Ewa KROGULEC – Uniwersytet Warszawski
 11. Dr inż.Leszek Książek , prof. UR – Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 12. Prof. dr hab. inż. Janusz KUBRAK – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 13. Prof. dr hab. Zbigniew W.  Kundzewicz - Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnictwa PAN, czł. koresp. PAN
 14. Dr hab. inż. Jacek Kurnatowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 15. Prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK – Politechnika Krakowska
 16. Prof. dr hab. inż.Jarosław NAPIÓRKOWSKI – Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 17. Prof. dr hab. inż. Maciej MACIEJEWSKI – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-PIB, Kraków Honorowy Przewodniczący KGW PAN
 18. Dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW– Uniwersytet Warszawski
 19. Prof. dr hab. Rafał MIŁASZEWSKI – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 20. Dr hab. Dorota MIROSŁAW-ŚWIĄTEK - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 21. Prof. dr hab. inż. Tomasz OKRUSZKO – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa - Przewodniczący KGW PAN
 22. Dr hab. inż. Małgorzata ROBAKIEWICZ, prof. IBW PAN – Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk
 23. Prof. dr hab. inż. Paweł Rowiński, czł. koresp. PAN
 24. Dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK- Politechnika Krakowska
 25. Dr hab. inż. Iwona Skoczko, prof.  PB – Politechnika Białostocka
 26. Prof. dr hab. Krzysztof SZOSZKIEWICZ – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 27. Dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG – Politechnika Gdańska
 28. Prof. dr hab. inż. Romuald  szymkiewicz – Politechnika Gdańska
 29. Dr hab. inż. Tamara TOKARCZYK, prof. IMGW-PIB – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej -PIB, Wrocław
 30. Dr hab. inż. Tomasz WALCZYKIEWICZ, prof. IMGW-PIB – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej -PIB, Kraków
 31. Dr hab. inż. Andrzej Wałęga – Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 32. Dr hab. Bartłomiej WYŻGA – prof. IOP PAN - Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
 33. Dr hab. inż. Beniamin WIĘZIK, prof. WSA – Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała
 34. Prof. dr hab. inż.Jan ŻELAZO – Redaktor miesięcznika „Gospodarka Wodna”