Prezydium
Komitetu Gospodarki Wodnej
w kadencji 2019 - 2022

Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko

Honorowy przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski -– IMGW-PIB, Kraków

Wiceprzewodniczący:
Dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. IMGW-PIB, Kraków
Prof. dr hab. inż. Iwona Skoczko, PB, Białystok

Sekretarz naukowy: Dr inż. Anna Dubel - AGH, Kraków

Członkowie:
Dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW - przewodniczący Sekcji Hydrologii
Dr hab. inż. Michał Szydłowski - przewodniczący Sekcji Fizyki Wód
Dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. IMGW-PIB - przewodniczący Sekcji Systemów Gospodarki Wodnej
Dr hab. inż. Beniamin Więzik - przewodniczący Rady Redakcyjnej Monografii KGW PAN
Dr inż. Anna Dubel - sekretarz naukowy KGW PAN