Zadania Komitetu Gospodarki Wodnej w kadencji 2015-2018.


Problematyka powodzi i susz w różnych ich aspektach  będzie w dalszym ciągu jednym z ważnych problemów pracy Komitetu. Komitet w kadencji 2015-2018 podejmie następujące problemy:
1. Polityka wodna państwa a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej (przygotować ocenę stanu gospodarki wodnej w Polsce)
2. Zmiany klimatyczne i ich wpływ na zasoby wodne i potrzeby gospodarki.
3. Problematyka Kadry inżynierskiej w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej – jak wyjść z zapaści w tej sprawie - przygotować oceny stanu.
4. Aspekty ochrony środowiska wodnego.
5. Odzysk wody i energii w systemach wodnych
6. Prowadzenie naukowych Szkół: Hydrologii, Hydrauliki i Gospodarki Wodnej.