Sekcje
Komitetu Gospodarki Wodnej
w kadencji 2015– 2018

Sekcja Fizyki Wód - Dr hab. inż. Michał Szydłowski – przewodniczący
Sekcja Hydrologii - Dr hab. Beniamin Więzik - przewodniczący
Sekcja Systemów Gospodarki Wodnej - Dr hab. inż. Tomasz WALCZYKIEWICZ, prof. IMGW-PIB – przewodniczący